شماره ٨٠٢: من خسته را ز آن خود کن، ببين

من خسته را ز آن خود کن، ببين
يک امروز مهمان خود کن، ببين
مخور باده، آيينه در پيش دار
نظر در گلستان خود کن، ببين
نديدي که مه در گريبان بود
سر اندر گريبان خود کن، ببين
اگر نشکند در ز دندان تو
يکي زير دندان خود کن، ببين
چه گويي که خسرو از آن من است
من خسته را ز آن خود کن، ببين