شماره ١٩: مين دل محزونيله بير تازه قربانيز هله

مين دل محزونيله بير تازه قربانيز هله
زخم تير غمزه مستينله بيجانيز هله
اولمادان غم چکمه ريز دور زمانيندان سنين
ناله و آه ايتمه ده دل ايندي حيرانيز هله
لطف ايدرسن، گر چه سن اغياره هر دم دوستيم
روز و شب بيز فرقتينله زار و نالانيز هله
عيد وصلينه مشرف اولمادان اغيار دون
دستيني بوس ايله ديک بيزاونلا شادانيز هله
دام دوزخ ايچره اغيار اولماسين اصلا خلاص
صائبا بيز جنت دلداره مهمانيز هله