شماره ١٦: ساقيا مي دن رفوقيل چاک بولموش کونلومي

ساقيا مي دن رفوقيل چاک بولموش کونلومي
قيل بوايسي قان ايلن پيوند اوزلموش کونلومي
قالميشم يرده قاناتسيز قوش کيمي پروازدن
يولاسال جام شراب ايلن بوزولموش کونلومي
آرتوق ايلر باده صافي منيم ويرانليغيم
درد ايلن تعمير قيل ساقي پوزولموش کونلومي
زهددن قان قورويوپدور باغريم ايچره لاله تک
تازه قيل اسکي مي ايلن بوقورولموش کونلومي
لطف قيل صهباي روشن ايله اي ماه تمام
بايرام آيي ايله گيل غمدن بوکولموش کونلومي
جام ورماق رسمدور ساقي، دوتولموش آي ايچون
صيقل جام ايله پرداز ايت دوتولموش کونلومي
ايله کيم صائب، غم دوران دوتوپدور چوره مي
سير گل ممکن دگول آچسون دوتولموش کونلومي