شماره ١٥: مه شبگرد اگر گورسون اونين خورشيد رخسارين

مه شبگرد اگر گورسون اونين خورشيد رخسارين
کمند ايلر اوني صيد ايتمک ايچون هاله زنارين
شکرخند ايليينده نيلسون عشاق ايلن يارب؟
که آجي سوزلر ايلن جان ويرور لعل شکربارين
نيجه محو اولماسون آدم، اونين سيرانني گورجک؟
که جيران اونودوپدور وحشتين گوردوکجه رفتارين
نه لايقدور که عشق اهلي قيله قان ايچديگين (سن) سيز
نيچون بلبل يا شورماز ايل گوزيندن قانلو منقارين؟
سپهر سنگدل ايچره، من اول فرهاد تردستم
که آب تيشه دن کان زمرد قيلدي کهسارين
مگر اول آفتاب ايلن شفق گون مي ايچر صائب؟
که سرخوش تک چکريرئوزره هرگون صبح دستارين