شماره ١٢: خط غباري عارضين آيات قرآن ايلميش

خط غباري عارضين آيات قرآن ايلميش
حسن صاحب شوکتين موري سليمان ايلميش
نقطه سهو ايليوپدور گوزلرون جيران گوزين
قاشلارون بايرام هلالين طاق نسيان ايلميش
آز ديروبدور گل يوزون بلبللري گلزاردن
سنبلون ريحان خطين توپراغه يکسان ايلميش
کعبه ني بتخانه ايلوپدور فرنگي گوزلرين
يريوزين زنار زلفون کافرستان ايلميش
لعل ميگونين که ايچوبدور بدخشان قانيني
غنچه ني بلبل گوزينه قانلو پيکان ايلميش
باشيني خط شعاع ايلن دوتوپدور آفتاب
تا منيم چابک سواريم عزم ميدان ايلميش
التفات لعل جانبخشون قارا گونلولري
خلق ايچينده پرده دار آب حيوان ايلميش
درد عشقين چهره زرين ايلن يريوزيني
صفحه خورشيد تابان تک زرافشان ايلميش
موجه درياي احسانون دوتوبدور يريوزين
ترلو رخسارون جهاني شهر يونان ايلميش
جلوه باد بهاري التفاتون گل کيمي
کونلومي مين چاک ايلن دست و گريبان ايلميش
نه عجب گر صائب ايلن خط سني قيلدي رحيم
خط ظالم بيله کافر چوخ مسلمان ايلميش