شماره ١١: مي دن اول چهره زيبا عرق افشان اولموش

مي دن اول چهره زيبا عرق افشان اولموش
يا سراسر گوز اولوب اوزينه حيران اولموش
بوگورن دايره ني هاله گمان ايتمه که چرخ
آغزين آچوب مه شبگرديمه حيران اولموش
گوزدن ايراق که سلطان جنون شوکتدن
هر دو گون باشيمه بير چتر سليمان اولموش
لب لعلين غميدن بس که اودوبدورلار قان
خوبلارون داش اورگي کان بدخشان اولموش
تا گوروپدور نظرين وار اوخ ايلن اي قاشي ياي
گل اوزين جمع قيلوب غنچه پيکان اولموش
صاف ايدنده لب جانبخشيني دورانون الي
بير ايکي قطره داموب چشمه حيوان اولموش
رحم قيل صائبه ساقي، مي ايلن دوت اليني
نيچه ايچسون قانيني بواورگي قان اولموش؟