شماره ٦: عاشق قانيني وسمه لو قاشون نهان ايچر

عاشق قانيني وسمه لو قاشون نهان ايچر
جوهرلو تيغ قين آرا، پيوسته قان ايچر
ايتدوکجه قان کونوللري، اول لعل آتشين
آب حيات تک قارا زلفون روان ايچر
تا بير پياله ويردي، کباب ايتدي باغريمي
هر کيم اونون اليندن ايچر باده، قان ايچر
ايلر ياشار خضرکيمي هر کيم که گيجه لر
گل اوزلي يار ايلن مي چون ارغوان ايچر
آدم ندور که ايچميه سون ويردو گون شراب
ويرسن اگر فرشته يي مي، بي گمان ايچر
ساقي، منيله شيشه و پيمانه نيلسون؟
درياني بير نفسده بوريگ روان ايچر
تيزراق چکر ندامته بدمستليک يولي
هرکيم که ياخشي ايچسه شرابي، يامان ايچر
صائب چو من، اونين سوزيني سالماديم يره
بيلم نيچون منيم قانيمي آسمان ايچر