شماره ٣: الدن چيخارام زلف پريشانيني گورجک

الدن چيخارام زلف پريشانيني گورجک
ايشدن گيدرم سرو خرامانيني گورجک
سوسيزلارا گر جان آخيدور چشمه حيوان
من جان ويريرم چشمه حيوانيني گورجک
گر باغلاماسون ايل گوزيني شرم عذارين
جاندان کسيلور خنجر مژگانيني گورجک
ريحان که نزاکت توکولوردي قلميندن
خط تيره چکر زلف پريشانيني گورجک
بلبل که گلون لعل لبيندن سوزآليردي
ديلي دولاشور غنچه خندانيني گورجک
رضوان که بهشتين يميشي گوزينه گلمز
ديشلر اليني سيب زنخدانيني گورجک
تردن خط ريحان ورقين پاک سيليپدور
نقاش گلستان خط ريحانيني گورجک
گلرنگ اولور صبح اتکي قانلو تريندن
خورشيد عذار عرق افشانيني گورجک
مژگاني اولوب قانلو ياشيندان رگ ياقوت
صائب لب لعل گهر افشانيني گورجک